Pracowy Blog

Blog o rynku pracy

Polskie start-upy dobrze sobie radzą na europejskim i globalnym rynku, chętnie kierują swoje rozwiązania do dużych firm i korporacji, a ich domeną jest głównie software – wynika z ostatniego raportu Fundacji StartUp Poland. Jak wskazuje założyciel funduszu EEC Ventures Konrad Sitnik, tym, co warunkuje sukces, jest przede wszystkim determinacja founderów i dobry, skalowalny model biznesowy. – Ostatni element do tej układanki to jest mądry inwestor, który poza pieniędzmi zapewni również mentoring i wsparcie intelektualne – mówi ekspert. Taką rolę chce pełnić Tauron, który ze start-upami ściśle współpracuje już od kilku lat, oferując im autorski program akceleracyjny. – Tylko ok. 0,5 proc. start-upów udaje się dotrzeć do fazy ekspansji, czyli momentu, kiedy osiągają około 20 mln zł przychodów. Gdyby ten poziom obniżyć do 1 mln zł, to co 10. start-up osiąga ten poziom – mówi agencji Newseria Biznes Konrad Sitnik. – Na ich sukces wpływa przede wszystkim determinacja founderów, samych przedsiębiorców. Jeśli są gotowi pracować 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, to istotnie poprawia szanse na osiągnięcie sukcesu. Poza tym istotne jest też momentum. Kiedy mamy długoterminową suszę, to nieważne jak wysokiej jakości byłoby ziarno, w takich warunkach trudno jest, żeby roślina zakiełkowała. Kolejna sprawa to unikalna propozycja dla rynku, bo jeżeli ktoś chce skopiować model biznesowy, stwierdzić: „Okej, to ja teraz stworzę Wiedźmina 4 albo Allegro 2.0”, to raczej nie wróżę mu sukcesu. Według ostatniego raportu Fundacji Startup Poland na rodzimym rynku działa w tej chwili ok. 5 tys. start-upów, jednak niewiele z nich jest dobrze rozpoznawalnych i odniosło globalny sukces, taki jak np. Booksy, DocPlanner czy Brainly. W zdecydowanej większości polskie start-upy to wciąż podmioty młode albo bardzo młode – aż 83 proc. z nich funkcjonuje na rynku krócej niż cztery lata, a co piąty (22 proc.) nie ma jeszcze rocznego stażu. Główne sektory i branże, w których działają, to kolejno AI i machine learning (21 proc.), produktywność i zarządzanie (14 proc.), analityka – research tools, business intelligence (13 proc.), HRtech i HR tools, medtech (w obu przypadkach po 12 proc.) oraz usługi finansowe – fintech lub insurtech i Big Data (10 proc.). Z raportu wynika też, że główną domeną polskich start-upów jest software. Niemal dwie trzecie spółek oferuje klientom aplikacje, z czego większa część (36 proc.) to aplikacje webowe, a 26 proc. – mobilne. Dużą popularnością cieszą się też jednak usługi SaaS (39 proc.) i produkcja hardware’u (17 proc.). – Polska stoi software’em, a polscy informatycy mają olbrzymią renomę na świecie – mówi założyciel funduszu EEC Ventures i partner funduszu EEC Magenta, w których inwestorem jest Grupa Tauron. – Branża software’owa Czytaj dalej...

Read more

Celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest osiągnięcie zysku. By osiągnąć zysk, trzeba jednak wcześniej przeprowadzać mniejsze lub większe inwestycje. Dlatego też tak niezmiernie istotne jest to, by wybrać optymalne źródła finansowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają tu multum możliwości. Zawsze trzeba przy tym zwracać uwagę, jakie plusy i minusy cechują poszczególne źródła finansowania przedsiębiorstw. Jakie są źródła finansowania przedsiębiorstwa? Rozróżnia się wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej. Te pierwsze pochodzą z przedsiębiorstwa lub podmiotów bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem. Z kolei zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa pochodzą z banków, instytucji finansowych i innych podmiotów. Z zasady wewnętrzne źródła finansowania nie generują żadnych odsetek ani innych kosztów. W dodatku możne ja pozyskać bez konieczności spełniania dużej liczby formalności. Czasem jednak sięgnięcie po wewnętrzne źródła finansowe jest trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego też zawsze warto rozważyć możliwości związane z pozyskiwaniem finansowania z zewnątrz. Wewnętrzne źródła finansowania Często w pierwszej kolejności przedsiębiorcy sprawdzają możliwość wykorzystania wewnętrznych zasobów. Wśród wewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej należy wymienić: Wkład własny; Zysk przedsiębiorstwa; Dochody ze sprzedaży aktywów; Odpisy amortyzacyjne. Zaletą wewnętrznych źródeł finansowania jest niezależność od podmiotów zewnętrznych. Wkład własny Zainwestowanie prywatnych środków w firmę to coś, na co zdecydowało się wielu przedsiębiorców. Finansowanie wewnętrzne tego typu jest pozbawione formalności. Co najważniejsze nie trzeba z tego tytułu płacić żadnych opłat ani odsetek. Z drugiej strony samodzielne uzbieranie kapitału jest czasochłonne. Wkład własny często jest też niewystarczający, by sfinansować duże inwestycje. Zysk przedsiębiorstwa Wszyscy przedsiębiorcy dążą do rozwoju firmy i skalowania biznesu. W znacznej mierze ten cel osiąga się przez reinwestowanie zysków, a przynajmniej ich części. Oznacza to, że dotychczas uzbierane dochody przekazuje się na kolejne inwestycje. To zaś ma doprowadzić do osiągania jeszcze większych zysków i następnych szerzej zakrojonych inwestycji.  Dochody ze sprzedaży aktywów Zasadniczo przedsiębiorstwo czerpie zyski ze sprzedaży swoich produktów i usług. Czasem jednak można rozważyć sprzedaż środków własnych przedsiębiorstwa. Dotyczy to przykładowo sprzedaży maszyn lub samochodów. W ten sposób uzyskuje się sporą ilość środków finansowych. Z drugiej strony sprzedaż aktywów może odbić się negatywnie na bieżącej działalności operacyjnej firmy. Odpisy amortyzacyjne Z definicji amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych. Pon Czytaj dalej...

Read more

Kredyt odnawialny w rachunku to rozwiązanie na niezapowiedziane wydatki. Produkt ma bardzo prostą konstrukcję i często sprzedawany jest na atrakcyjnych warunkach, ale wykorzystywany z brakiem rozwagi, może mieć zgubne konsekwencje. Czym dokładnie jest kredyt odnawialny i na jakich zasadach funkcjonuje? Zapewne zdecydowana większość posiadaczy podstawowych rachunków rozliczeniowo-rozrachunkowych chociaż raz zastanowiła się, czy nie warto byłoby zawnioskować o limit w rachunku. Możliwość generowania salda ujemnego na koncie osobistym wiąże się z posiadaniem kredytu odnawialnego, który dzisiaj jest bardzo popularnym rozwiązaniem. To produkt zdecydowanie łatwiej dostępny niż kredyt gotówkowy, a do tego przyznawany na korzystniejszych warunkach. Jeśli do tego dodać, że przy limicie konieczne jest do spełnienia minimum formalności, to jasnym staje się, dlaczego zyskał on tak dużą sympatię. Wśród osób posiadających kredyt odnawialnych daje się wyróżnić dwie grupy: tych, którzy podpisali umowę kredytową, aby w ten sposób stworzyć swoistą „poduszkę finansową” oraz tych, którzy zawnioskowali o limit, ponieważ potrzebowali szybkiej i łatwo dostępnej gotówki na dowolny cel. Niestety należy podkreślić, że chociaż założenia kredytu odnawialnego są dobre, to produkt wykorzystywany nierozważnie, może doprowadzić nas do pułapki zadłużenia i życia codziennego „na kredyt”. Charakterystyka kredytu odnawialnego Kredyt odnawialny to dodatkowa pula środków finansowych udostępniana kredytobiorcy w ramach jego podstawowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Po środki te można sięgnąć dopiero wówczas, gdy na koncie zabraknie już środków własnych klienta. W praktyce oznacza to, że właściciel rachunku jest w stanie wydać więcej pieniędzy, niż faktycznie posiada, a więc wygenerować określony poziom salda ujemnego w koncie. Kredyt odnawialny nazywany jest również „limitem odnawialnym”. Niektórzy utożsamiają go z debetem, ale nie jest to właściwe, ponieważ limit i debet to dwa różne produkty. O tym, czym dokładnie się różnią, przeczytasz w dalszej części tekstu. Jeśli wziąć pod uwagę formalności, to limit odnawialny uznaje się za jeden z łatwiej dostępnych i najmniej skomplikowanych produktów. Oczywiście przyznanie kredytu odnawialnego uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta, ale zdolność ta liczona jest w bardziej liberalny sposób niż ma to miejsce w przypadku kredytów gotówkowych czy hipotecznych. Udzielenie kredytu odnawialnego poprzedzone jest podpisaniem umowy kredytowej. Ta najczęściej opiewa na okres 12 miesięcy, a po jego upływie jest automatycznie przedłużana, co najczęściej nie wymaga konieczności podpisywania dodatkowych aneksów do umowy. Warto jednak wspomnieć, że najczęściej każdorazowe przedłużenie umowy oraz jej pierwsze podpisanie wiąże się z koniecznością zapł Czytaj dalej...

Read more

Pojęcia przychodu, dochodu, a także i zysku często są stosowane zamiennie w mowie potocznej. Warto jednak mieć świadomość subtelnych różnic między tymi sformułowaniami. Szczególnie że ich zrozumienie jest kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Przyjrzyjmy się temu, jak koszt uzyskania przychodu ma wpływ na zależność “przychód a dochód”. Pisanie o finansach to często podróż przez gąszcz skomplikowanych terminów i pojęć. Jedne są używane częściej, inne rzadziej. W świecie biznesu, zrozumienie znaczenia wielu pojęć to nie jest tylko sprawa semantyki, ale ma istotne znaczenie dla zarządzania firmą, planowania finansowego, a nawet dla zrozumienia podstaw ekonomii. Dzisiaj zajmiemy się dwoma pojęciami – przychodem i dochodem.  Czym jest przychód? Przychód to pojęcie, które na pierwszy rzut oka może wydawać się proste, ale kiedy zaczynamy go analizować, okazuje się być bardziej złożone. W kontekście finansowym  przychód odnosi się do całkowitej kwoty pieniędzy generowanej przez osobę lub firmę w określonym okresie.  Na poziomie przedsiębiorstwa jest to suma pieniędzy uzyskanych działalności firmy. Na przykład, dla firmy handlowej, przychód to pieniądze uzyskane ze sprzedaży towarów, podczas gdy dla firmy usługowej, to pieniądze zarobione na świadczeniu usług.  Jest on pierwszym wskaźnikiem, gdy patrzymy na skalę działalności firmy. Trzeba wiedzieć, że nie uwzględnia on kosztów uzyskania przychodu, które obejmują wydatki takie jak płace, koszty materiałów, czynsz, amortyzacja i wiele innych, są odliczane od przychodów, aby osiągnąć dochód. Na koniec warto dodać, że różne rodzaje przychodów mogą być traktowane inaczej pod względem podatkowym. Co też ważne, samo wystawienie faktury już rodzi obowiązek podatkowy, nawet jakbyśmy faktycznie nie otrzymali zapłaty.  Kilka przykładów: Firma A sprzedaje 100 par butów po 200 zł za parę. Przychód firmy wynosi 20 000 zł (100 par * 200 zł). Restauracja sprzedała 50 posiłków po 60 zł za posiłek. Przychód restauracji wynosi 3 000 zł (50 posiłków * 60 zł). Serwis komputerowy naprawił 10 komputerów, pobierając za każdą naprawę 150 zł. Przychód serwisu wynosi 1 500 zł (10 napraw * 150 zł). Koszty uzyskania przychodu Zanim przejdziemy do kwestii jak obliczyć dochód, przyjrzymy powiązanemu pojęciu. Kosztami uzyskania przychodów nazywamy kwotę, którą musieliśmy wydać, by móc uzyskać przychód.    W Polsce z tym pojęciem spotykamy się zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. W tym pierwszym przypadku definiuje je art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wedle podanej tam definicji są to “„koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.   Ich wartość pozostaje stała od kilku lat i wynosi 250 zł miesięcznie dla pracownika loka Czytaj dalej...

Read more

– Szybka cyfryzacja i rozwój koncepcji przemysłu 4.0 wymuszają nabywanie nowych umiejętności w obszarach takich jak nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, robotyzacja czy analiza danych. Jednocześnie, wraz z postępującą automatyzacją, na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie, w których maszyny nie będą w stanie zastąpić ludzi. W tych szybko zmieniających się realiach rynku pracy jedną z kluczowych kompetencji przyszłości jest więc dążenie do samorozwoju, aktywne uczenie się i stałe podnoszenie swoich umiejętności – wskazuje Aleksandra Kowalik z PKO BP. – Kompetencje przyszłości to zbiór takich umiejętności, które pomogą nam przygotować się na nadchodzące jutro – mówi agencji Newseria Biznes Aleksandra Kowalik, specjalistka ds. współpracy ze start-upami oraz innowacyjnych rozwiązań w PKO Banku Polskim. – To m.in. uniwersalne kompetencje miękkie takie jak współpraca w zespole, szczególnie zróżnicowanym pod względem wieku, umiejętności czy doświadczenia, a przede wszystkim kluczowa jest dziś elastyczność. Aktualna sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego też musimy być elastyczni, trochę przewidywać przyszłość i starać się do niej dostosować. Według World Economic Forum („The Future of Jobs Report”) w wyniku pandemii COVID-19 cyfryzacja i automatyzacja pracy postępują szybciej, niż pierwotnie zakładano i do 2025 roku wyprą już ok. 85 mln miejsc pracy, m.in. w takich obszarach jak księgowość, wprowadzanie danych i wsparcie administracyjne. W zamian stworzą jednak 97 mln nowych, związanych z obsługą robotów i nowymi technologiami. Maszyny będą jednak nastawione przede wszystkim na przetwarzanie informacji i danych oraz rutynowe prace ręczne na stanowiskach umysłowych i fizycznych. Dlatego zadania, w których ludzie wciąż mogą zachować przewagę, obejmują m.in. zarządzanie, doradzanie, podejmowanie decyzji, rozumowanie, komunikację i interakcję. – Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, to one będą uniwersalne zarówno w perspektywie jednego–dwóch, jak i 10 lat. Ta elastyczność, chęć do nauki, zmiany, pracy w zespole – to się nie zmieni. Natomiast jeśli chodzi o technologie, to w krótkiej perspektywie raczej nie pojawi się przełom na miarę internetu. Raczej rozbudowywane będą te, które już istnieją. One będą się zazębiać, tworzyć pewne klastry współpracy i na tej podstawie będą powstawać nowe rozwiązania. Trudno jednak przewidywać, jakie technologie mogą pojawić się za 10 lat – mówi ekspertka. Według prognoz World Economic Forum w ciągu kolejnych kilku lat nastąpi gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników w takich obszarach jak zielona gospodarka, sztuczna inteligencja i gospodarka danych, inżynieria, rozwój produktów i przetwarzanie w chmurze. Znacząco zmienią się też umiejętności, na które będzie popyt. Zdaniem ankietowanych w raporcie Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Flambia to innowacyjna firma, która oferuje rozwiązania dla branży HoReCa. W skład oferty wchodzą dwa produkty: Flambia System i Flambia Market. Flambia System to kompleksowe narzędzie, które ułatwia zarządzanie cateringiem dietetycznym. System pozwala na planowanie posiłków, zamawianie produktów, obsługę klientów i promocję online – wszystko w jednym miejscu. Flambia Market to platforma B2B, która łączy dostawców i kupujących. Platforma ta pomaga znaleźć najlepszego dostawcę, spełniającego oczekiwania w kwestii jakości, ceny i logistyki. Branża / kategoria: gastronomia Rok powstania: 2021 Skąd pomysł: Pomysł na stworzenie startupu narodził się z połączenia dwóch pragnień: satysfakcji z prowadzenia własnej firmy oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Branża HoReCa jest bardzo wymagająca, a Flambia pozwala na łatwe połączenie wielu aspektów składających się na ten biznes. Nasz pomysł wydaje się wypełniać niszę w branży cateringowej, oferując proste i intuicyjne narzędzie pozwalające na łatwiejsze prowadzenie firmy. Dla kogo: Docelowym klientem Flambia System są firmy zajmujące się cateringiem dietetycznym, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do zarządzania swoim biznesem. Flambia System pomaga w planowaniu posiłków, zamawianiu produktów, obsłudze klientów i promocji online. Flambia Market, drugi produkt firmy, jest skierowany do dostawców i kupujących z branży HoReCa, którzy potrzebują narzędzia do łatwiejszego i bardziej efektywnego znalezienia najlepszych dostawców i produktów na rynku. Flambia System i Flambia Market tworzą razem kompleksowe rozwiązanie dla cateringu dietetycznego, które ułatwia znalezienie najlepszego dostawcy pod względem jakości, ceny i warunków logistycznych. Finansowanie: dotacja z UE Model biznesowy: sprzedaż produktu lub usługi Pomysłodawcy projektu: Paweł Kaczyński, inicjator projektu, jest człowiekiem z pasją do zdrowego stylu życia. Jego wyjątkowa wrażliwość na potrzeby innych ludzi i uwielbienie dla pysznych, zdrowych posiłków popchnęły go do założenia własnego cateringu. Jednakże, szybko zdał sobie sprawę, że w branży brakuje opcji wykluczenia konkretnych składników z posiłków, co stanowi nie lada wyzwanie. Z pomocą przybyła mu firma Memory Squared, a razem stworzyli niepowtarzalny system, Flambia. Konkurencja: Dietly Rynki: Polska Najbliższe cele: Flambia ma plany kontynuowania rozwoju swojego systemu do zarządzania cateringiem dietetycznym, aby zaoferować swoim klientom jeszcze więcej narzędzi i udogodnień. Planujemy poszerzyć bazę dostawców i kupujących we Flambia Market oraz nawiązać partnerstwa biznesowe z innymi firmami z branży HoReCa. Rozważamy także ekspansję na nowe rynki, w tym na rynek hiszpański. Jednak naszym głównym celem jest skupienie się na ulepszaniu naszego produktu. Zespół: 20-50 pracowników Lokalizacja: Kielce (świętokrzyskie) Fla Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Produkujemy spersonalizowane szatki i świece do Chrztu zdobywając klienta który może być potencjalnym klientem spersonalizowanych prezentów. Jesteśmy w trakcie tworzenia nowego sklepu www. prezentownia.online Branża / kategoria: commerce, dzieci Rok powstania: 2018 Skąd pomysł: Od kilku lat produkujemy spersonalizowane szatki i świece do Chrztu, chcieliśmy aby zadowolony klient do nas powracał na różne okazje. Dla kogo: Docelowym klientem jest osoba prywatna chcąca mieć piękny i niepowtarzalny prezent lub pamiątkę Finansowanie: środki własne Model biznesowy: sprzedaż produktu lub usługi Pomysłodawcy projektu: Ambitne małżeństwo z kilkuletnim doświadczeniem. Konkurencja: Wszystkie firmy produkujące spersonalizowane szatki i świece do Chrztu oraz spersonalizowane prezenty. Rynki: globalny, Polska Najbliższe cele: Przygotować zdjęcia i dokończyć stronę internetową. Zespół: 1 pracownik Lokalizacja: Zagnańsk (świętokrzyskie) Szatki i Świece do Chrztu Swiętego – J. D. Nawrot Artykuł Szatki i Świece do Chrztu Swiętego – J. D. Nawrot pochodzi z serwisu MamBiznes.pl. Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Łączymy restauracje, które mają na puste stoły poza godzinami szczytu, z osobami, które chciałyby odkryć coś nowego w atrakcyjnej cenie. Jesteśmy na bardzo początkowym etapie – zbieramy jako marketplace musimy znaleźć zarówno restauracje, jak i potencjalnych gości. Mamy kilkanaście restauracji-leadów i ponad 100 zarejestrowanych użytkowników, wszystko skoncentrowane w centrum Warszawy, tak, by osiągnąć wystarczającą masę krytyczną w tej wąskiej lokalizacji. Zakładamy, że w przeciągu 2 tygodni zaczniemy łączyć restauracje i gości. Branża / kategoria: gastronomia, life style Rok powstania: 2021 Skąd pomysł: Podczas własnych obserwacji: 1. Koszty stałe utrzymania restauracji gwałtownie wzrosły 2. Restauracja pusta nie jest atrakcyjna dla osób, które potencjalnie byłyby zainteresowane Dla kogo: Jest to marketplace – Finansowanie: środki własne Model biznesowy: sprzedaż produktu lub usługi Pomysłodawcy projektu: Arkadiusz Noster – Senior Software Engineer Piotr Śmietanka – Tech Lead Natalia Pietrzak – zarządzanie w gastronomii Konkurencja: W polsce: FineBite, Foodsie Za granicą: The Fork, Too Good To Go Żaden z tych projektów nie zakłada natychmiastowości i spontaniczności. Żaden z nich nie dociera do gości w tak unikalny sposób Rynki: Polska Najbliższe cele: Rozpoczęcie działalności – najprawdopodobniej w przeciągu 2 tygodni zaczniemy łączyć restauracje z gośćmi wtedy, kiedy będą tego potrzebować. Zespół: 2-5 pracowników Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie) Nimbler – Codzienne oferty ze zniżkami do restauracji Artykuł Nimbler – Codzienne oferty ze zniżkami do restauracji pochodzi z serwisu MamBiznes.pl. Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Jesteśmy startupem zajmującym się rozwojem aplikacji do zarządzania najmem oraz nieruchomościami – apartemo.com. Nasza aplikacja umożliwia zarządzanie nieruchomościami, zbieranie płatności i wysyłanie faktur. Dzięki temu łatwo można zarządzać wieloma nieruchomościami jednocześnie. Nasz projekt jest już na rynku, ale nadal ciągle się rozwija i ulepszamy nasze rozwiązanie, aby jeszcze lepiej spełniało potrzeby naszych użytkowników. Branża / kategoria: informatyka, inne, nieruchomości Rok powstania: 2021 Skąd pomysł: Pomysł na stworzenie apartemo.com narodził się z zapotrzebowania na prostsze i bardziej efektywne narzędzie do zarządzania najmem i nieruchomościami. W naszej pracy jako zarządcy nieruchomości zauważyliśmy, że wielu naszych klientów miało trudności z zarządzaniem swoimi nieruchomościami i wynajmami, a dostępne na rynku rozwiązania nie spełniały ich oczekiwań. Postanowiliśmy zatem stworzyć aplikację, która będzie łatwa w obsłudze, a jednocześnie pozwoli na skuteczne zarządzanie nieruchomościami i wynajmem. Pracowaliśmy nad apartemo.com przez wiele miesięcy, starając się dostosować nasze rozwiązanie do potrzeb naszych użytkowników i ucząc się na błędach, które popełnialiśmy po drodze. Naszym celem było stworzenie rozwiązania, które uprości życie zarówno zarządców nieruchomości, jak i wynajmujących, umożliwiając skuteczne zarządzanie i oszczędzanie czasu. Dzięki naszej aplikacji użytkownicy mają dostęp do wszystkich ważnych informacji i mogą łatwo zarządzać swoimi nieruchomościami i wynajmem, co przekłada się na zwiększenie efektywności i oszczędność czasu i kosztów. Dla kogo: Nasz docelowy klient to zarządcy nieruchomości, właściciele nieruchomości oraz osoby wynajmujące nieruchomości. Nasza aplikacja apartemo.com została stworzona z myślą o osobach, które zarządzają lub wynajmują nieruchomości i potrzebują skutecznego i łatwego w obsłudze narzędzia do zarządzania najmem. Zarządcy nieruchomości i właściciele nieruchomości korzystają z apartemo.com, aby łatwiej zarządzać swoimi nieruchomościami, w tym zbierać płatności od najemców, wysyłać faktury, monitorować terminy i przypomnienia związane z nieruchomościami i wynajmem, a także komunikować się z najemcami. Finansowanie: inne, środki własne Model biznesowy: abonament, freemium Pomysłodawcy projektu: Nasza firma apartemo.com została założona przez zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, biznesu i technologii. Jeden z naszych założycieli, Tomasz Mazurek, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, zarówno jako właściciel nieruchomości, jak i jako zarządca nieruchomości. [imię i nazwisko] jest ekspertem w dziedzinie wynajmu nieruchomości, zarządzania najmem, rozliczeń i faktur. Nasz zespół składa się także z programistów i inżynierów, kt Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Automatyzacja i AI w branży sportowej i krypto. Program w realizacji z B4SPORT i B4SPOT. Na co dzień wspieramy SEO branży sportowej, HR, medycznej i motoryzacyjnej. Branża / kategoria: commerce, marketing Rok powstania: 2012 Skąd pomysł: 2010 Dla kogo: Przedsiębiorca Finansowanie: dotacja z UE, środki własne Model biznesowy: inne, sprzedaż produktu lub usługi Pomysłodawcy projektu: Programiści. Doświadczenie 15+ lat Konkurencja: devagroup Rynki: Polska Najbliższe cele: Udostępnienie technologii szerszej widowni. Zespół: 10-15 pracowników Lokalizacja: Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie) B4INTERNET Artykuł B4INTERNET pochodzi z serwisu MamBiznes.pl. Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Jeden z naszych projektów to CakeFuzzer – projekt mający na celu pomóc w automatycznym i ciągłym wykrywaniu luk w aplikacjach internetowych stworzonych w oparciu o framework Cake PHP z bardzo ograniczoną liczbą fałszywych alarmów. Typowe podejścia do wykrywania luk w zabezpieczeniach za pomocą zautomatyzowanych narzędzi w aplikacjach internetowych to: – Static Application Security Testing (SAST) – metoda wykorzystująca skaner wykrywający podatności na podstawie kodu źródłowego bez uruchamiania aplikacji; – Dynamiczne testowanie bezpieczeństwa aplikacji (DAST) — metoda obejmująca skaner podatności, który atakuje działającą aplikację i identyfikuje luki w zabezpieczeniach na podstawie odpowiedzi aplikacji. Obie metody mają wady. SAST skutkuje wysokim odsetkiem fałszywych alarmów – wyników, które albo nie są lukami w zabezpieczeniach, albo podatnościami, których nie można wykorzystać. DAST powoduje mniej fałszywych alarmów, ale wykrywa mniej podatności ze względu na ograniczone informacje. Metoda ta wymaga również od osoby przeprowadzającej skanowanie pewnej wiedzy na temat aplikacji i cyberbezpieczeństwa. Często wiąże się to z niestandardową konfiguracją skanowania aplikacji. Projekt Cake Fuzzer ma na celu połączenie zalet obu podejść i wyeliminowanie wyżej wymienionych wad. Takie podejście nosi nazwę Interactive Application Security Testing (IAST). Obecnie istnieje tylko kilka rozwiązań implementujących podejście IAST, natomiast żadne z nich nie koncentruje się na CakePHP i innych frameworkach PHP. Branża / kategoria: informatyka Rok powstania: 2017 Skąd pomysł: Założyciel firmy i pomysłodawca projektu Cake Fuzzer – Dawid, zdobywając doświadczenie w ocenie bezpieczeństwa oprogramowania i sprzętu dla przemysłu militarnego, fin-tech, startupów, projektów open-source, banków oraz podmiotów państwowych, zauważył, że cyberbezpieczeństwo jest ogromnym problemem zarówno dla małych, jak i dużych organizacji. Dodatkowo oferowane przez firmy usługi cyberbezpieczeństwa często są niskiej jakości. Stąd też pomysł stworzenia firmy, która wypełniłaby tę lukę na rynku i świadczyła wysokiej jakości usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa rozwijając jednocześnie nowe, innowacyjne projekty w tym obszarze. Dla kogo: Organizacje militarne, startupy technologiczne, firmy typu SaaS, oraz software housy. Finansowanie: środki własne Model biznesowy: sprzedaż produktu lub usługi Pomysłodawcy projektu: Założycielem projektu jest Dawid Czarnecki, który doświadczenie zdobywał między innymi jako starszy tester penetracyjny w NATO Cyber ​​Security Center, gdzie wykonywał testy penetracyjne aplikacji, systemów i infrastruktury sieciowej w państwach członkowskich NATO. Dawid posiada szereg renomowanych certyfikatów branżowych, w tym Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Certified Incident Handler oraz GIAC Certif Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Rozwijamy projekt internetowego katalogu monet wraz z aktualnymi cenami, a nawet wykresem cen za >10 lat na dowolne monety w katalogu. Założyliśmy firmę w Polsce (Coinstrail Sp. z o. o.) i już pracujemy na terenie kraju. Jesteśmy na etapie przygotowania do startu sprzedaży płatnych subskrypcje w Polsce. Od listopada zaczęliśmy kompanie reklamowa przyciągnięcu uwagi konsumentów. Branża / kategoria: commerce, informatyka, kultura i sztuka Rok powstania: 2021 Skąd pomysł: Jestem amatorem numizmatyki i dość często natykam się na problem dokładnej oceny monety przy kupnie/sprzedaży, wycena monet w papierowych katalogach nie odpowiada rzeczywistości, bo oni drukują się raz na rok, a często nawet rzadziej, po drugie — wydawcy katalogów papierowych nie mają dość wiedzy w IT, żeby w sposób skuteczny zebrać big data o sprzedaży monet na aukcjach w całym kraju lub Europie. Dla kogo: To przede wszystkim, obecnie numizmaty, firmy, gabinety, aukcje numizmatyczne, lombardy, kantory, amatorzy zbierania monet. Numizmatyka jest ciągle rosnące pasja na całym świecie. https://businessinsider.com.pl/biznes/inwestowanie/monety-z-prl-cennik-jak-i-gdzie-wycenic-monety-z-prl-u/m9l2ykf https://www.marketwatch.com/story/why-so-many-people-even-crypto-fans-are-buying-rare-coins-prices-are-at-never-before-seen-highs-11642106485 Finansowanie: środki własne Model biznesowy: abonament, reklama Pomysłodawcy projektu: Nasz team składa się z kilku profesjonalnych numizmatów, IT-specjalisty, marketingowca internetowego, inwestora projektu oraz jego głównego właśnika. Wszyscy uczestnicy robią swój wkład w rozwój projektu. Jeżeli chodzi o doświadczenie, to wszyscy one mają >10 lat w swojej branży. Marketingowiec jest magistrem ekonomii, specjalista z branży e-commerce z 15 letnim doświadczeniem https://www.linkedin.com/in/aleksanderawdiejew/ Numizmatami są specjalisty, pracowniki działów numizmatyki muzeum w Brześciu i Kobryniu (Białoruś). Konkurencja: Na nasze opinie — nie wiele konkurentów mamy na tym rynku, w pewnym sensie to taki Blue Ocean. Ale jeżeli chodzi o serwisach podobnych to są pl.ucoin.net , en.numista.com , katalogfischer.pl Oni mają dużo chyb, podam krótko tylko niektóre: serwis Katalogfischer ma dane tylko polskich monet od XIX wieku — Coinstrail ma dane o monetach od XVI wieku, tez mamy krotnie dokładniejszą informację o cenie monet w katalogu. Serwis Ucoin nie ma prawdziwej informacji o cenach monet, na przykład: zgodnie z danymi Ucoin https://en.ucoin.net/coin/poland-5-zlotych-1932/?cid=22034 cena 5 złotych 1932 “Nike” jest 104,51$ w rzeczywistości cena monety więc niż 14000$ https://coinstrail.com/catalog/poland/ii-republic/silver-5-zlotych/5e9710062da51b48e622395b Rynki: globalny, Polska Najbliższe cele: Od marca-kwietnia zaczniemy przyciągnięcie płatnych subskrybentów. Mamy plany do końca roku wyjść na poziom MRR 150 000 zł. mies. Dla rozbudow Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Od trzech lat buduję bazę danych prywatnych klientów, poszukujących pomocy w sprzedaży nieruchomości. Odnotowuje coraz większe zainteresowanie w pomocy przy sprzedaży nieruchomości. Obecnie oferuję klientom pełną prezentacje w postaci przygotwania ofert sprzedaży, prezentacji z drona itp. Moim klientem są osoby prywatne chące sprzedać działkę, jak i duże firmy i deweloperzy. Jestem w stanie samodzielnie pozyskać klienta, przygotować prezentację nieruchomości w oparciu o obecny rynek negocjując dobrą cenę sprzedaży oraz prowizji i na końcu pozyskać kupca i sfinalizować transakcje. Branża / kategoria: commerce, marketing, nieruchomości Rok powstania: 2020 Skąd pomysł: Od trzech lat pomagam w sprzedaży nieruchomości tworząc prezentacje multimedialne wraz z relacją z dronów. Pracuje dla Agencji nieruchomości oraz agentów jak i prywatnych klientów, których sam pozyskuję. Przez ten czas poznałem bardzo dobrze rynek nieruchomości, na Mazowszu jak i w całej Polsce. Posiadam bardzo dużą bazę klientów prywatnych, a dzięki kompleksowej obsłudze sprzedażowej jestem w stanie pozyskiwać klientów na wyłączność – wiedząc, że poświęcony czas na promocję i pośrednictwo się zwróci, wraz z dobrym zarobkiem. Dla kogo: Docelowym klientem jest osoba prywatna i umowa na wyłączność sprzedaży nieruchomości. Klienci prywatni: działki, domy, mieszkania. Firmy, lokale usługowe, tereny inwestycyjne, deweloperzy itd. Cały rynek nieruchomości. Finansowanie: środki własne Model biznesowy: sprzedaż produktu lub usługi Pomysłodawcy projektu: Osoba ambitna. Konkurencja: Wszystkie agencje nieruchomości. Ich wielkość polega na ogromnej bazie klientów, podobną strategią ja bym chciał działać. Lecz działania byłby zdecydowanie bardziej profesjonalne. Rynki: globalny, Polska Najbliższe cele: Start sezonu na prezentacje w marcu. Od marca chcemy budować bazę klientów i pozyskiwać klientów na wyłączność. Zespół: 2-5 pracowników Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie) Agencja nieruchomości Artykuł Agencja nieruchomości pochodzi z serwisu MamBiznes.pl. Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Strona publikuje wpisy rozwojowe związane ze szkoleniami i kursami w Rzeszowie. Na stronie https://rzeszowski24.pl/ znajdują się porady oraz informacje na temat darmowych kursów w mieście Rzeszów. Wiadomości i newsy z zakresu możliwości rozwoju w Rzeszowie: informacje o kursach, projektach unijnych, szkoleniach. Branża / kategoria: edukacja, kultura i sztuka Rok powstania: 2021 Skąd pomysł: x Dla kogo: x Finansowanie: inne Model biznesowy: inne Pomysłodawcy projektu: x Konkurencja: x Rynki: Polska Najbliższe cele: x Zespół: 1 pracownik Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie) Szkolenia Rzeszów Artykuł Szkolenia Rzeszów pochodzi z serwisu MamBiznes.pl. Czytaj dalej...

Read more

Opis projektu: Chatschool jest platformą, na której możesz nauczyć się mówić po angielsku. Udostępniamy profile zweryfikowanych lektorów oraz native speakerów z całego świata, z którymi studenci umawiają się na konwersacyjne zajęcia online. Jesteśmy aktualnie na etapie skalowania działań marketingowych oraz ulepszania produktu (platformy oraz standardów zajęć). Branża / kategoria: edukacja Rok powstania: 2018 Skąd pomysł: Pomysł narodził się z osobistej potrzeby. Założyciel Chatschool Marcin uczył się przez wiele lat j. angielskiego w szkole oraz na prywatnych korepetycjach. Okazało się po liceum, że zna gramatykę angielską na dobrym poziomie, ale brak mu płynności językowej podczas konwersacji. Znalazł świetnego lektora, który nauczył go mówienia po angielsku. Płynność językowa nie jest rezultatem wielu odrobionych ćwiczeń gramatycznych, czy napisanych wypracowań. Jest to praca przede wszystkim nad realnymi konwersacjami w języku angielskim. Niby oczywiste, ale nie dla wszystkich nauczycieli w Polsce. Tak powstało Chatschool. Centrum nauki mówienia po angielsku. Dla kogo: Są to osoby dorosłe. Zapisują się do nas klienci indywidualni oraz biznesowi. Finansowanie: środki własne Model biznesowy: sprzedaż produktu lub usługi Pomysłodawcy projektu: Założycielem Chatschool jest Marcin. Absolwent studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość. Prowadzi firmy od 2013. Doświadczenie biznesowe zdobywał w międzynarodowej korporacji PwC w dziale doradztwa biznesowego oraz pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w zagranicznym startupie w dziedzinie share economy (platforma do zamawiania usług sprzątania na żądanie). Aktualnie zarządza platfomą angielskiego Chatschool.pl. Konkurencja: Naszą konkurencją są liczne szkoły językowe oraz prywatni korepetytorzy np. z portalu E-korepetycje.net. Wyróżniamy się na tle innych, ponieważ: 1. Zajęcia indywidualne online można mieć z jednym stałym lub wieloma lektorami 2. Lektorzy są dostępni codziennie 07:00-22:00 3. Dajemy dostęp do polskich lektorów i native speakerów z całego świata Rynki: Polska Najbliższe cele: Mamy 3 cele na 2022-2023: 1. Dokończenie głównych prac nad konwersacyjną platformą (zajęcia grupowe, system ocen itp.) 2. Skalowanie wydatków marketingowych 3. Poszerzanie bazy materiałów dydaktycznych na platformie Zespół: 10-15 pracowników Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie) Chatschool – platforma do nauki mówienia po angielsku Artykuł Chatschool – platforma do nauki mówienia po angielsku pochodzi z serwisu MamBiznes.pl. Czytaj dalej...

Read more

Perfekcyjnie działający zespół to ważny element prowadzący do odnoszenia sukcesów w biznesie. A skoro tak, to warto dowiedzieć się, co zrobić, by taki zespół powstał właśnie w naszej firmie. Jest ku temu okazja – w środę 25 stycznia posłuchamy o tym podczas #StartUP Małopolska Meetup #10. #StartUP Małopolska Meetup #10 to finałowe spotkanie dziesiątej edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska. Zapraszamy na nie 25 stycznia 2023 r. o 19:00 do The Stage w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 3. Program akceleracyjny #StartUP Małopolska sprawia, że uczestniczącym w nim młodym innowacyjnym firmom łatwiej o znalezienie pomysłów i sposobów na efektywniejsze prowadzenie działalności. Podobną rolę odgrywa spotkanie podsumowujące kolejną edycję tego projektu. Tutaj cenieni przez środowisko startupowe eksperci opowiedzą o jednym z decydujących czynników prowadzących do sukcesu, czyli o ludziach tworzących firmę. O wybitnych zespołach Motywem przewodnim spotkania będzie hasło „Jak budować zwycięskie zespoły?”. Najlepiej o istocie świetnie funkcjonujących teamów opowiedzą eksperci – praktycy. W The Stage posłuchamy rad i opinii osób doskonale znanych w środowisku młodej przedsiębiorczości. Szymon Janicki opowie, co odróżnia wybitne zespoły odnoszące sukcesy od tych przeciętnych. Szymon to CEO w startupie HCM Deck, który tworzy platformę szkoleniowo-rozwojową o tej samej nazwie. HCM Deck wspiera sukces ponad 300 000 pracowników firm, takich jak Santander Consumer Bank, Leroy Merlin, Nationale-Nederlanden, Play, OTCF czy Allianz. Jest ekspertem HR tech, organizatorem L&D Meetup – największej w Polsce konferencji o Learning & Development. Eksperci na panelu Po wystąpieniu Szymona Janickiego zapraszamy na panel dyskusyjny, do którego dołączą: Róża Szafranek – CEO w HR Hints, która pomaga firmom w zatrudnianiu i budowaniu kultury firmy, Karolina Karwowska-Gajżewska – CEO w Deer Design, jednej z najdynamiczniej rozwijających się polskich firm specjalizującej się w projektowaniu i wykańczaniu wnętrz, Łukasz Kaleta – przedsiębiorca, inwestor i animator systemu innowacji, zarządzający funduszem ART-Tech ASI oraz Wojciech Przywała – broker technologii w Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o., pomagający zespołom badawczym komercjalizować wyniki prac B+R. Próba dla startupów To nie koniec atrakcji przygotowanych na #StartUP Małopolska Meetup #10. Spotkanie zwieńczy sesja Startup Pitch, podczas której próbie zostaną poddane wybrane startupy – uczestnicy kończącej się edycji programu akceleracyjnego. Każdy z występujących podczas sesji startupów przedstawi krótką prezentację na temat prowadzonej działalności. Program #StartUP Małopolska realizowany jest przez Województwo Małopolskie we współpracy z Rebels Valley Sp. z o.o. Zapraszamy!   Udział w spotkaniu jest bezpłatny, pros Czytaj dalej...

Read more